Powstanie Warszawskie to jedno z najważniejszych wydarzeń w dziejach Polski. Jego dzieje można prześledzić podczas wizyty w najmłodszym ze wszystkich warszawskich muzeów ? w Muzeum Powstania Warszawskiego. Tu można przekonać się, jak wyglądała Warszawa w tym tragicznym okresie oraz jak wyglądało życie codzienne mieszkańców stolicy w czasach powstania. To nie tylko jedna z najważniejszych placówek muzealnych w Polsce. Należy ona do najciekawszych i najbardziej nowoczesnych, dzięki czemu szybko zyskała uznanie zwiedzających. Dziś wizyta w tym muzeum jest obowiązkowym punktem programu każdej wycieczki, która odwiedza Warszawę.

Aby jak najlepiej przekazać informacje na temat przebiegu Powstania Warszawskiego, skorzystano z wielu środków i form przekazu. Są to nie tylko fotografie, ale również filmy. Zwiedzającym towarzyszą efekty dźwiękowe, dużą rolę odgrywa tu również światło. Wszystko to sprawia, że podczas wizyty w Muzeum Powstania Warszawskiego można odnieść wrażenie, iż przenieśliśmy się w czasie. Odgłosy walki, pieśni śpiewane przez powstańców, komunikaty radiowe… to wszystko wywiera ogromne wrażenie na zwiedzających. Klimat powstańczej Warszawy pozwalają poczuć również fotogramy przedstawiające ulice walczącego miasta.

Wśród plakatów, dokumentów i innych materiałów przedstawiających dzieje Powstania Warszawskiego, znalazły się również kolekcje broni oraz takich przedmiotów, jak konspiracyjna radiostacja. Największe wrażenie na zaglądających to osobach robią zrekonstruowane kanały, którymi ewakuowali się powstańcy z najbardziej zagrożonych rejonów miasta. Uwzględniono tu również miejsce dla eksponatów związanych z pracą lekarzy, pielęgniarek i sanitariuszy, którzy służyli powstańcom pomocą medyczną. Inne zbiory związane są z dziejami i rolą Poczty Polowej, tak ważnej w okresie powstania. Nie pominięto również losów ludności cywilnej i ich codziennych problemów. Uwzględniono również mniej znane strony Powstania Warszawskiego, jak chociażby tylko te związane z życiem kulturalnym, które mimo licznych trudności, nie zamarło w czasie powstania.