Mazowsze to kraina wielu kontrastów. Z jednej strony Warszawa – wielkie, dynamicznie rozwijające się miasto, które przyciąga zagranicznych inwestorów. Z drugiej – wsie o charakterze typowo rolniczym, w których największym problemem jest bezrobocie. W krajobrazie Mazowsza dominują tereny równinne, poprzecinane dolinami wielkich rzek. Najważniejszą z nich jest Wisła, jednak równie dużą rolę odgrywają wpadające do niej na obszarze Mazowsza Bug oraz Narew. Brak na tym obszarze większych jezior, za to ważną funkcję wypoczynkową spełnia zbiornik Zegrzyński, będący prawdziwym rajem dla miłośników sportów wodnych.

Gospodarka Mazowsza, jak i sytuacja ekonomiczna mieszkańców tego regionu jest bardzo zróżnicowana. Jako stolica Warszawa oraz jej okolice są w bardzo korzystnym położeniu, jednak gorzej wygląda sytuacja w miejscowościach leżących w znacznej odległości od stolicy.

Turystyka na Mazowszu odgrywa bardzo ważną rolę. Ze względu na cele biznesowe licznie przybywają na ten teren obcokrajowcy, którzy zazwyczaj odwiedzają Warszawę. W tym mieście dobrze rozwinięta jest sieć hoteli, zaś liczne zabytki są chętnie zwiedzane. To przede wszystkim Stare Miasto oraz pałac w Wilanowie są magnesem dla turystów.

Warto jednak opuścić stolicę i poznać inne oblicze Mazowsza. Ciechanów czy Pułtusk to również bardzo ciekawe miejscowości. Na uwagę zasługuje Płock, w którym znajduje się jeden z najstarszych kościołów na polskich ziemiach. Jest to wzniesiona w XII wieku bazylika, w której zobaczyć można sarkofag Bolesława Krzywoustego. Ważną miejscowością jest Łowicz, słynący z ciekawego folkloru. Kulturę Łowicza najlepiej można poznać podczas zwiedzania znajdującego się tam Muzeum Regionalnego.

Mazowsze to również piękne rezydencje magnackie, zazwyczaj otoczone pięknymi założeniami parkowymi. Najciekawszym tego typu obiektem jest rezydencja Radziwiłłów w Nieborowie oraz związany z nią park Arkadia. Inną ważną atrakcją Mazowsza są budowane dość licznie w okresie średniowiecza zamki, które były siedzibami książąt mazowieckich. Ciekawe zamki tego typu można zobaczyć m.in. w Pułtusku oraz w Czersku.